Nykapad ved

Under vår och försommar kan nykapad ved beställas helt efter dina önskemål och behov!

Veden kan levereras direkt efter kapning och klyvning vilket förenklar vår hantering och gör att priset blir lägre än vad det är för torr ved under eldningssäsongen.

Vedlängden kan beställas i längder 20-50cm med ungefär +/-1cm i noggrannhet.

Vad det gäller trädslag kan vi erbjuda följande:
Björkved, lövblandved, blandved innehållande både olika lövträd och barrved, barrved (gran och tall)

Priset är högst för ren björk och lägst för barrved.