GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation
2018-05-25 infördes den europeiska skyddsförordning, GDPR. En lag och ett regelverk för att hindra att privata personuppgifter missbrukas.

Kontakta Brunneby ved för frågor om hantering av dina personuppgifter
För att säkerställa korrekt hantering ska alla frågor som berör GDPR ställas till e-post: jonatan@brunnebyved.se.

Användning av kunders personuppgifter hos Brunneby ved
Hos Brunneby ved har vi strikt hantering av era kunduppgifter. Vi använder era personuppgifter i våra kontakter med er som kund samt vid fakturering. Gällande massutskick kan ni begära att avstå dessa genom att sända ett svar om detta önskemål. Samarbetspartner får endast nödvändigt utdrag av kundinformation och har aldrig tillgång till all information. Internt hanterar vi personuppgifter enligt GDPR’s regelverk. Ni kan närhelst så önskas begära ut era personuppgifter genom att sända e-post till: jonatan@brunnebyved.se.

Hur länge sparar vi era kunduppgifter
Personuppgifter sparas lika länge som lagen föreskriver om sparade underlag för bokföring, vilket för närvarande är minst 7 år.

Samtycke till att Brunneby ved hanterar era personuppgifter
Genom att lämna personuppgifter till Brunneby ved ger ni även samtycke till att vi använder dessa i enlighet med GDPR. Detta samtycke kan återkallas via e-post till: jonatan@brunnebyved.se. Vi tar dataskydd på stort allvar och hanterar därför dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt ska du kontakta oss snarast.

Informationssäkerhet
Vi använder säkra tjänster för all vår administration där våra leverantörer uppfyller regelverk för GDPR. Vi har strikt hantering av våra lösenord.